Het Houvast en de client

De medewerkers van Het Houvast staan naast de cliënt. Samen zorgen we voor een thuis waar met plezier gewoond, geleefd en gewerkt kan worden. Vanuit onze kennis en ervaringen, vertalen wij de wensen van de cliënt naar een passende woonomgeving.

Omgeving

Zoals bij iedereen zijn de woonomgeving (buurt) en mogelijke netwerken (buren) van belang bij het kiezen van een woning. Het Houvast kijkt hier dan ook goed naar en maakt zich hard voor wederzijds begrip en woongenot.

Foto's van huisvesting in de regio Tilburg, Waalwijk en Drunen

klik om naar - te openen

-

klik om naar - te openen

-

klik om naar - te openen

-

klik om naar - te openen

-

klik om naar - te openen

-

klik om naar - te openen

-