Dit ben jij:

Het Houvast biedt wonen met steun voor jongeren en volwassenen vanaf 23 jaar met:

  • Een indicatie waaruit blijkt dat er sprake is van een intensieve ondersteuningsvraag, zoals een VG zzp 6 of zzp 7.
  • Een lichte verstandelijke beperking en/of problemen op meerdere gebieden die er voor zorgen dat iemand zich moeilijk staande kan houden in de maatschappij. Vaak op verschillende levensdomeinen zoals psychisch welbevinden maar ook in sociale contacten en dagelijkse vaardigheden.
  • Financiering van begeleiding en/of behandeling door Het Houvast vindt plaats vanuit Zorg in Natura (ZIN)  , vanuit een Volledig Pakket Thuis , of Modulair Pakket Thuis.
  • Een bewindvoerder of budgetcoach die de financiën mee beheert.
  • De meeste woningen van Het Houvast vind je in regio Tilburg en regio Waalwijk.

 

 

 

 

Dit ben jij: