Levenslust

Het Houvast heeft als doel om jong volwassenen en volwassenen:

  • Een zo zelfstandig mogelijk bestaan te bieden; los te laten waar mogelijk en vast te houden waar nodig.
  • Zich lichamelijk en psychisch lekker te laten voelen.
  • Zich verbonden te laten voelen met zichzelf, zijn of haar toekomst, zijn of haar netwerk en de samenleving.
  • Deel te laten nemen aan de samenleving vanuit een plek die past, vol te houden is en er toe doet.
Levenslust