Ambitieus en out of the box

Het Houvast is een initiatief van ambitieuze professionals uit de VG-sector die jongeren met een licht verstandelijke beperking niet meer tussen wal en schip willen laten vallen, maar een thuis willen bieden. Met tientallen jaren werkervaring vanuit diverse invalshoeken, een oplossingsgerichte instelling en van dichtbij betrokken, weten zij met Het Houvast deze doelgroep te bereiken wat voorheen vaak onmogelijk leek: Wonen met steun.

Tevens worden wij bijgestaan door een Raad van commissarissen die mee toezicht houdt op het vasthouden van onze Visie & Werkwijze.

Ambitieus en out of the box