Wonen, daginvulling en steun met oog voor kwaliteit, betrouwbaarheid en continuïteit

Het Houvast is een organisatie die een plek biedt waar de (jong) volwassene zich thuis voelt, gesteund wordt en serieus wordt genomen. Dit doen we door:

 • Buiten traditionele kaders te treden.
 • Samen op zoek te gaan naar passende woonruimte.
 • Woongenot en daginvulling te bieden vanuit een vraag gestuurd aanbod.
 • Ondersteuning te bieden op alle leefgebied en daarin steeds aan te sluiten bij de client als expert over eigen leven en zijn visie op de toekomst. Het bieden van behandeling via een andere zorgaanbieder is hierin ook mogelijk.
 • 24-uurs beschikbaarheid in wonen, daginvulling, vrije tijd en steun te realiseren.
 • Oplossingsgericht vanuit het hier en nu te handelen.
 • Zorg op afstand en telecare in te zetten.
 • Samen te werken met tweedelijns zorgaanbieders.

Dit alles vanuit een leefklimaat waarin de volgende aspecten voorop staan:

 • Een eigen plek die veilig voelt, rust biedt en voelt als jouw thuis.
 • Autonomie, zelfstandigheid en ruimte om tot je recht te komen als mens en tegelijk met ondersteuning en overname op zaken die moeilijk voor je zijn en mogelijk blijven.
 • Regelarm en grenzen vanuit het maatschappelijke kader. 
 • Deelname aan de samenleving en sociale contacten begeleiden.
Wonen, daginvulling en steun met oog voor kwaliteit, betrouwbaarheid en continuïteit