Het Houvast; Wonen met steun

Een eigen plek - alleen of samen - om zelfstandig te wonen is niet voor iedere jong volwassene even vanzelfsprekend. Een licht verstandelijke beperking mogelijk in combinatie met psychische problemen vragen om specifieke aandacht, om extra ondersteuning, om deze stap te nemen.

Organisatie Het Houvast biedt jong volwassenen en hun omgeving deze steun, 24 uur per dag, zeven dagen per week. Door een eigen plek te creëren waar je thuis bent, je op je gemak voelt, gesteund en serieus genomen wordt.

Alleen, maar ook met partner en/of kinderen.

Het Houvast staat voor:

  • Samen naast de cliënt
  • Aanwezig en beschikbaar
  • Kansen, steun en begeleiding bieden
  • Oplossingsgericht
  • Kleine, reële en concrete doelstellingen
  • Doorgaan waar anderen mogelijk stoppen

 

Het Houvast; Wonen met steun